Toate propunerile de proiecte primite până la data limită a concursului de finanțare vor fi analizate și evaluate de echipa programului YouthBank din fiecare oraș.

Procesul de selecție a proiectelor este identic pentru toate cele 15 orașe din rețeaua YouthBank România. El cuprinde trei etape:

 1. preselecția aplicațiilor pe baza criteriilor de eligibilitate; 
 2. o etapă intermediară în care vor fi realizate interviuri clarificatoare cu aplicanții;
 3. selecția finală realizată pe baza unor criterii.

Criterii de eligibilitate:

 1. Sunt cel puțin trei tineri implicați, din orașul în care este implementat programul YouthBank?
 2. Echipa aplicantă este formată din liceeni?
 3. Aplicația a fost trimisă până la termenul limită? 
 4. Există o organizație gazdă sau o persoană adultă care să primească finanțarea YouthBank? 
 5. Sunt clare informațiile primite? 

Proiectele care nu îndeplinesc unul dintre criteriile de eligibilitate menționate anterior vor fi respinse. Proiectele care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate vor fi acceptate pentru a fi incluse în procesul de selecție.

Criteriile de selecție care vor fi folosite pentru departajarea propunerilor sunt:

 1. Fezabilitatea ideii de proiect (cât de clară și realistă este ideea);
 2. Măsura în care tinerii sunt implicați în inițierea și realizarea proiectului (tinerii sunt cei care iau deciziile; iși asumă responsabilitatea pentru implementarea proiectului; rolul adulților); 
 3. Raportul cost beneficii (valoarea proiectului raportată la suma solicitată, cât de clar și realist este bugetul);
 4. Impactul (beneficiile proiectului pentru tineri și comunitate pe termen scurt și pe termen lung, posibilitatea de continuare și sustenabilitatea proiectului, inclusiv prin crearea unui mecanism de generare de venituri – dezvoltare de produse / servicii care să poată fi vândute și să asigure venituri pentru continuarea inițiativei și creșterea impactului);
 5. Originalitatea (creativitatea proiectului). 

Proiectele vor primi punctaje și vor fi finanțate în ordinea punctajului obținut, până la limita epuizării fondului YouthBank din fiecare oraș.

Fondul YouthBank diferă de la un oraș la altul și depinde de sumele strânse de echipa YouthBank în etapa de fundraising, precum și de finanțatorii locali sau naționali ai programului.

Notă: Fiecare cerere de finanțare va fi evaluată conform criteriilor de evaluare. Decizia comitetului de selecție a proiectelor nu poate fi contestată. Decizia comitetului de selecție de a nu acorda finanțare unor idei de proiecte este definitivă.

Raportarea rezultatelor și a modului de cheltuire a finanțării va fi realizată în maxim două săptămâni de la data încheierii perioadei de implementare a proiectului finanțat.