Pentru că YouthBank funcționează după un set de principii, ne pasă de tineri, implicăm tinerii în luarea deciziilor și oferim șanse egale tuturor liceenilor NU dorim să ne asociem cu:

  • proiecte care nu se înscriu în obiectivele și activitățile acestui program; 
  • proiecte care nu sunt redactate pe baza formularului tip al concursului; 
  • cereri de finanțări individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii);
  • împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfășurare; 
  • proiecte de natură politică; 
  • proiecte de natură religioasă; 
  • proiecte care instigă la xenofobie, rasism, violență, ură; 
  • proiecte cu mesaj discriminatoriu față de anumite categorii sociale/etnice;
  • proiecte care încurajează consumul de alcool/droguri; 
  • proiecte inițiate/implementate de alte categorii de vârstă decât cea a liceenilor.